Renowacja Zamku

Zamek w Zatorze
Zamek w Zatorze – elewacja frontowa przed renowacją 2017
Wieża przed i po renowacji
Wieża przed i po renowacji – 2017 i 2020

Obecnie Fundacja realizuje projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w osi priorytetowej 6 „Dziedzictwo regionalne” w ramach Poddziałanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami, typ projektu – A., realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych pt.:

Zabezpieczenie przed dewastacją, renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję gastronomiczną z minibrowarem oraz wystawę muzealną o historii zamku książęcego i jego mieszkańców Numer Projektu: RPMP.06.01.01-12-0162/16

Zadaniem projektu jest przywrócenie funkcjonalności Zamku w Zatorze, a w szczególności wykorzystanie wspaniałego potencjału budynku dla wprowadzenia funkcji zgodnych z tradycją zabytku, odpowiadających przy tym na obecne lokalne potrzeby oraz atrakcyjne dla turystów.

W reprezentacyjnych, bogato zdobionych salach: myśliwskiej i złotej, tudzież w sieni, zorganizowana zostanie ekspozycja oraz informacja historyczna o zamku i jego mieszkańcach.

Piękne dwie sale, jedna zdobiona malowanymi liśćmi paproci, druga bluszczu oraz część pomieszczeń w piwnicy przeznaczone zostaną na cele gastronomiczne. Na piętrze zaś dostępne będą sale na spotkania, warsztaty lub konferencje.

W trakcie zaplanowanych prac rewaloryzacyjnych odkopane zostaną prawie wszystkie zasypane piwnice. Projektuje się także rozbiórkę wtórnych, chaotycznie wybudowanych ścianek działowych na parterze i na pierwszym piętrze, tym samym przywrócona zostanie skala większości pomieszczeń reprezentacyjnych.

Przewidziana jest wymiana poszycia dachu, remont elewacji, restauracja ceglanej elewacji wieży oraz restauracja oranżerii.

Na parterze elewacji wschodniej wprowadzi się wyjścia na taras wymieniając istniejące okna na port-fenetre, aby przyszli użytkownicy mogli swobodnie korzystać z urokliwego ogrodu, a idąc dalej z zabytkowego parku.

Zaprojektowana została nowoczesna instalacja grzewcza i wentylacyjna, wymianie podlegać będzie instalacja sanitarna i elektryczna.

W celu przystosowania Zamku dla osób niepełnosprawnych obiekt zostanie wyposażony w windę osobową.

− wartość projektu – 16 924 780,51
− wkład Funduszy Europejskich – 7 567 991,27